Мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова (українська)