Підвищення професійної компетентності педагога через використання ІКТ шляхом самоосвіти


В Кельменецькому професійному ліцеї, в режимі онлайн (платформа ZOOM), 24.03.2021 проведено засідання методичної комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін. Темою засідання було актуальне питання сьогодення «Використання ІКТ в процесі самоосвітньої діяльності педагогічних працівників». Епіграфом стали слова П. Друкера «Інноваційна діяльність - це гарно організована, раціональна і систематична робота.»

На порядку денному обговорено питання підготовки до квітневого засідання педагогічної ради; виконання заходів Шевченківських днів «Кобзарева струна не вмира», тижня точних наук «Нові горизонти точних наук» та участь педагогічних працівників і здобувачів освіти у реалізації мети їх проведення.

У рамках педагогічних ідей та знахідок керівник методичної комісії Назарчук О.В. ознайомив із кейс-методом, який цілком доцільний й ефективний у застосуванні на уроках ЗОД як інтерактивної форми навчання, оскільки забезпечує якісне засвоєння теоретичних положень і формування навичок практичного використання вивченого теоретичного матеріалу. В результаті спільного обговорення побачили переваги і недоліки у застосуванні цього методу.

Також, в процесі обміну досвідом було розглянуто критерії вивчення параметрів діяльності викладача та результативності його роботи. Особливу увагу Олег Володимирович звернув на важливість самоосвітньої діяльності в підвищенні професійної компетентності педагога. Поставлено ряд перспективних завдань та методи їх реалізації.

Завершенням став вислів М.О.Рубакіна «Ніколи не залишайте вашої самоосвітньої роботи і не забувайте, що, скільки би ви не вчились, скільки би не знали, знанням та освіті немає ні кордонів, ні меж».

Назарчук О.В., керівник методичної комісії

викладачів загальноосвітніх дисциплін

Нещодавні публікації
Архив