Підвищення професійної компетентності педагога через використання ІКТ шляхом самоосвіти


В Кельменецькому професійному ліцеї, в режимі онлайн (платформа ZOOM), 24.03.2021 проведено засідання методичної комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін. Темою засідання було актуальне питання сьогодення «Використання ІКТ в процесі самоосвітньої діяльності педагогічних працівників». Епіграфом стали слова П. Друкера «Інноваційна діяльність - це гарно організована, раціональна і систематична робота.»

На порядку денному обговорено питання підготовки до квітневого засідання педагогічної ради; виконання заходів Шевченківських днів «Кобзарева струна не вмира», тижня точних наук «Нові горизонти точних наук» та участь педагогічних працівників і здобувачів освіти у реалізації мети їх проведення.

У рамках педагогічних ідей та знахідок керівник методичної комісії Назарчук О.В. ознайомив із кейс-методом, який цілком доцільний й ефективний у застосуванні на уроках ЗОД як інтерактивної форми навчання, оскільки забезпечує якісне засвоєння теоретичних положень і формування навичок практичного використання вивченого теоретичного матеріалу. В результаті спільного обговорення побачили переваги і недоліки у застосуванні цього методу.