«Сучасний урок та моделювання ситуації успіху, як якісного показника компетентнісної освіти»


У вівторок 22 лютого відбулось засідання методичної комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін, яке проходило у формі круглого столу під назвою «Сучасний урок та моделювання ситуації успіху, як якісного показника компетентнісної освіти». Епіграфом засідання був вислів давньогрецького філософа „Учень - не чаша, яку необхідно наповнювати, а факел, який потрібно запалити". Але як це зробити на практиці? Як прищепити учням інтерес до того чи іншого предмету? Як зробити процес навчання більш результативним? Як підвищити ефективність та якість знань учнів? тощо. На ці питання намагались дати відповідь викладачі ЗОД в результаті обговорення висвітлених питань.

Згідно плану, керівником методичної комісії Назарчуком О.В. підготовлено цікаву та змістовну презентацію. Олег Володимирович звернув увагу на питання, які є актуальними:

1) Модель сучасного уроку. Шляхи удосконалення уроків ЗОД. Створення ситуації успіху на уроці.

2) Самоаналіз уроку. Методичні рекомендації

Кожен викладач в процесі обговорення першого питання згідно власного досвіду мав власний варіант вирішення та погляд на моделювання сучасного уроку. Тому, Олегом Володимировичем був проведений практикум «АСПЕКТИ СУЧАСНОГО УРОКУ І МЕТОДИ ДОСЯГНЕННЯ», на якому викладачі висвітлювали власне бачення на тему: «Сучасний урок. Яким йому бути?..» і пропонували свої шляхи удосконалення уроків ЗОД. Всі викладачі прийшли до єдиного висновку, що аспекти сучасного уроку та методи досягнення повинні бути спрямовані на активізацію учнів на уроці, на відкриття потенціалу кожного учня, його здібностей та навчання дитини творчо мислити.

В процесі інформаційного модуля висвітлення другого питання, Назарчук О.В., познайомив із методичними рекомендаціями(Додаток 6 «Абетка для директора»), щодо самоаналізу учителем проведеного навчального заняття з метою навчитися робити самоаналіз, простежувати досягнення і недоліки проведеного заняття; визначати рівень досягнення мети проведення навчального заняття; визначати напрями вдосконалення своєї роботи.

Підсумками визначено яким повинен бути сучасний урок:

• це урок, на якому вчитель викладає матеріал зрозуміло і доступно;

• веселий, пізнавальний, цікавий, неважкий урок, на якому вчитель і учень вільно спілкуються.

• це урок, на якому не доводиться робити щораз одне й те саме, це різноманітний урок;

• це урок на якому вислуховують будь-яку твою думку, урок, де людина вчиться бути людиною;

• це урок, на якому почуваєш себе впевнено;

• це урок без стресів.

Завершенням засідання став вислів К.Д. Ушинського «Учіння, яке позбавлене всякого інтересу і взяте тільки силою примусу, вбиває бажання вчитися».Нещодавні публікації