Колейдоскоп педагогічних ідей: репортаж з відвіданих уроків виробничого навчання


Заходи тижня педагогічної майстерності містили уроки виробничого навчання, які були проведені майстрами Толмачем О.П. (Тема: «Щоденне технічне обслуговування тракторів та сільськогосподарських машин», група № 85) та Чебаном Ю.П. (Тема: «Робота на агрегатах для суцільного обробітку ґрунту», група № 86).

Теми уроків мали місце в системі урочно-тематичного планування. Структура відповідала дидактичному забезпеченню і складалася з таких етапів: повідомлення теми, мети уроку, мотивація навчальної діяльності учнів; перевірка теоретичних знань, показ трудових прийомів, тестова перевірка знань, інструктаж з ОП та підпис у журналах.

Шляхом діалогу, дидактичної гри «Запитуєте – відповідаємо» Олександр Петрович та Юрій Петрович конкретизували та поглиблювали теоретичні знання, вміло формували в учнів уміння поєднувати їх із практичними навичками, що забезпечило досягнення мети уроку.

Толмачем О.П. створювалися проблемні, нестандартні ситуації, вирішення яких необхідно було знайти у способах попередження неполадок техніки.

Майстрами виробничого навчання в процесі вступного інструктажу використано навчальні таблиці. Достатня увага приділялася дозуванню часу тієї чи іншої діяльності під час виконання прак