Розвиток критичного мислення здобувачів освіти: важливо, актуально!

Видатному американському мислителю Д. Дьюї належить твердження, що фундаментальна мета сучасної освіти полягає не просто в наданні інфор­мації, а в тому, щоб розвивати критичний спосіб мислення.

Саме розвиток критичного мислення на уроках суспільних дисциплін обрано методичною проблемою в міжатестаційний період викладачем Кельменецького професійного ліцею Горбатюк В.Ю.Проблема важлива й актуальна, результат якої залежить від правильно організованої самоосвітньої діяльності та сприяє творчому зростанню; ґрунтується на системі дидактичних умов, серед яких: урахування індивідуальних та вікових особливостей здобувачів освіти під час організації освітнього процесу; гармонізація його емоційного й інтелектуального факторів; проблематизація змісту навчального матеріалу; забезпечення взаємозв’язку урочної та позаурочної роботи. Відмінною рисою Вікторії Юріївни є те, що результатом такої роботи виступає ефект розвитку здобувачів освіти, а не тільки власне самовдосконалення в особистому та професійному напрямках.

За короткий період педагогічної діяльності та роботи над методичною проблемою, в арсеналі педагога – відеофільми, презентації, напрацьовані практичні завдання, схеми, таблиці, діаграми Венна, методичні розробки, виступи на засіданнях МК, круглих столах, педагогічних, методичних квестах, читаннях, тімбілдінгах, створенню проєктів, участь в ШПМ та інших заходах.

Вікторія Юріївна щиро ділиться з колегами тим, як на уроках розвиває й уміння критично працювати